k.ú.: 782360 - Viničné Šumice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 584126 - Viničné Šumice NUTS5 CZ0643584126
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6216 - Šlapanice
Pověřený obecní úřad 62161 - Šlapanice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 920 2972814
vinice 369 375702
zahrada 645 381899
ovoc. sad 19 49418
travní p. 304 312094
lesní poz les(ne hospodář) 2 4427
lesní poz 8 19013
vodní pl. rybník 6 4315
vodní pl. tok přirozený 47 33483
vodní pl. zamokřená pl. 3 3476
zast. pl. společný dvůr 2 875
zast. pl. zbořeniště 7 1295
zast. pl. 648 194374
ostat.pl. jiná plocha 204 70589
ostat.pl. manipulační pl. 39 35355
ostat.pl. neplodná půda 130 48913
ostat.pl. ostat.komunikace 422 152470
ostat.pl. silnice 15 69855
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 15 13561
ostat.pl. zeleň 20 9691
Celkem KN 3825 4753619
Par. DKM 3825 4753619
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 224
č.p. byt.dům 1
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 218
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 1
č.e. garáž 5
č.e. jiná st. 22
č.e. obč.vyb 1
č.e. rod.rekr 23
č.e. zem.stav 2
č.e. zem.used 2
bez čp/če bydlení 8
bez čp/če garáž 22
bez čp/če jiná st. 37
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 26
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 9
Celkem BUD 619
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 1020
spoluvlastník 1376

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.10.2014
THM-G 1:2000 15.02.1973 15.10.2014
THM-V 1:2000 15.02.1973 15.10.2014
S-SK ŠS 1:2880 1826 14.02.1973


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 17.05.2022 03:15

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.