k.ú.: 782424 - Kadaňský Rohozec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chomutov email: kp.chomutov@cuzk.cz
Školní 5335, 43011 Chomutov telefon: 474611910 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3503 - Chomutov NUTS4 CZ0422
Obec 563323 - Radonice NUTS5 CZ0422563323
Pracoviště 503 - Chomutov

Obec s rozšířenou působností 4204 - Kadaň
Pověřený obecní úřad 42041 - Kadaň

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 62 980340
zahrada 25 20009
ovoc. sad 6 12516
travní p. 38 163455
lesní poz les(ne hospodář) 1 78503
lesní poz školka 3 60553
vodní pl. nádrž umělá 1 1164
vodní pl. tok přirozený 16 27200
vodní pl. tok umělý 3 1897
zast. pl. společný dvůr 3 1259
zast. pl. zbořeniště 3 1131
zast. pl. 31 12171
ostat.pl. dráha 3 12628
ostat.pl. jiná plocha 20 224749
ostat.pl. manipulační pl. 27 32917
ostat.pl. neplodná půda 71 54007
ostat.pl. ostat.komunikace 25 37449
ostat.pl. silnice 15 39767
ostat.pl. zeleň 2 49
Celkem KN 355 1761764
Par. DKM 355 1761764
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 4
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 12
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če doprava 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 31
LV 34
spoluvlastník 43

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.12.1999
FOTO 1:2000 30.09.1982 26.12.1999
S-SK GS 1:2880 1894 29.09.1982


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chomutov.

vypočteno: 22.05.2022 22:21

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.