k.ú.: 782432 - Kojetín u Radonic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chomutov email: kp.chomutov@cuzk.cz
Školní 5335, 43011 Chomutov telefon: 474611910 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3503 - Chomutov NUTS4 CZ0422
Obec 563323 - Radonice NUTS5 CZ0422563323
Pracoviště 503 - Chomutov

Obec s rozšířenou působností 4204 - Kadaň
Pověřený obecní úřad 42041 - Kadaň

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 21 596977
zahrada 15 16148
ovoc. sad 8 245821
travní p. 125 1687970
lesní poz 25 256238
vodní pl. tok přirozený 1 550
vodní pl. zamokřená pl. 1 251
zast. pl. společný dvůr 9 4339
zast. pl. zbořeniště 5 2759
zast. pl. 28 18155
ostat.pl. jiná plocha 6 1600
ostat.pl. manipulační pl. 13 26545
ostat.pl. neplodná půda 186 261575
ostat.pl. ostat.komunikace 50 63180
ostat.pl. silnice 4 33411
ostat.pl. zeleň 1 197
Celkem KN 498 3215716
Par. DKM 498 3215716
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 10
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 28
LV 45
spoluvlastník 57

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.12.1999
FOTO 1:2000 30.09.1982 26.12.1999
S-SK GS 1:2880 1843 29.09.1982


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chomutov.

vypočteno: 17.05.2022 10:09

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.