k.ú.: 782459 - Vojnín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chomutov email: kp.chomutov@cuzk.cz
Školní 5335, 43011 Chomutov telefon: 474611910 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3503 - Chomutov NUTS4 CZ0422
Obec 563323 - Radonice NUTS5 CZ0422563323
Pracoviště 503 - Chomutov

Obec s rozšířenou působností 4204 - Kadaň
Pověřený obecní úřad 42041 - Kadaň

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 30 792756
zahrada 7 4848
ovoc. sad 6 44298
travní p. 56 498962
lesní poz 11 39582
vodní pl. nádrž umělá 1 4541
vodní pl. tok přirozený 2 15233
vodní pl. tok umělý 3 784
zast. pl. zbořeniště 2 2713
zast. pl. 12 4803
ostat.pl. jiná plocha 7 8345
ostat.pl. manipulační pl. 16 28075
ostat.pl. neplodná půda 71 62649
ostat.pl. ostat.komunikace 14 20632
ostat.pl. silnice 2 11087
Celkem KN 240 1539308
Par. DKM 240 1539308
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 7
Celkem BUD 11
LV 26
spoluvlastník 38

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.12.1999
FOTO 1:2000 30.09.1982 26.12.1999
S-SK GS 1:2880 1893 29.09.1982


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chomutov.

vypočteno: 16.05.2022 17:33

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.