k.ú.: 782530 - Vísky u Letovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Boskovice email: kp.boskovice@cuzk.cz
Hybešova 5/1007, 68011 Boskovice telefon: 516428961 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 582662 - Vísky NUTS5 CZ0641582662
Pracoviště 731 - Boskovice

Obec s rozšířenou působností 6202 - Boskovice
Pověřený obecní úřad 62022 - Letovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 179 1809905
zahrada 154 110870
ovoc. sad 15 59816
travní p. 76 329041
lesní poz 122 1155259
vodní pl. nádrž umělá 1 547
vodní pl. tok přirozený 1 1513
vodní pl. zamokřená pl. 1 10693
zast. pl. zbořeniště 3 133
zast. pl. 160 52997
ostat.pl. jiná plocha 20 24526
ostat.pl. manipulační pl. 22 16944
ostat.pl. neplodná půda 35 25764
ostat.pl. ostat.komunikace 88 129641
ostat.pl. pohřeb. 2 2048
ostat.pl. silnice 15 36734
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 16052
ostat.pl. zeleň 4 3812
Celkem KN 901 3786295
Par. DKM 464 3396032
Par. KMD 437 390263
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 77
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 22
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če zem.stav 16
Celkem BUD 154
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 227
spoluvlastník 285

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 26.04.2019 1:1000 26.04.2019 *)
KMD 1:1000 30.10.2017
S-SK ŠS 1:2880 1826 26.04.2019


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Boskovice.

vypočteno: 16.05.2022 08:21

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.