k.ú.: 782564 - Poustka u Frýdlantu - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Frýdlant email: kp.frydlant@cuzk.cz
ul. Míru 163, 46401 Frýdlant telefon: 482416000 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3505 - Liberec NUTS4 CZ0513
Obec 564494 - Višňová NUTS5 CZ0513564494
Pracoviště 532 - Frýdlant

Obec s rozšířenou působností 5102 - Frýdlant
Pověřený obecní úřad 51021 - Frýdlant

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 24 618887
zahrada 103 66520
ovoc. sad 13 78994
travní p. mez, stráň 10 5458
travní p. 217 1401064
lesní poz ostat.komunikace 1 4622
lesní poz 152 3718054
vodní pl. nádrž umělá 2 1588
vodní pl. rybník 7 20868
vodní pl. tok přirozený 12 46563
vodní pl. tok umělý 1 549
vodní pl. zamokřená pl. 4 10360
zast. pl. společný dvůr 1 123
zast. pl. zbořeniště 5 2749
zast. pl. 88 46148
ostat.pl. jiná plocha 32 17382
ostat.pl. manipulační pl. 17 36254
ostat.pl. neplodná půda 52 31379
ostat.pl. ostat.komunikace 121 99157
ostat.pl. silnice 11 50235
ostat.pl. zeleň 2 664
Celkem KN 875 6257618
Par. KMD 875 6257618
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 41
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 9
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 9
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 84
byt.z. byt 5
Celkem JED 5
LV 128
spoluvlastník 171

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.09.2017
KM-D 1:2880 27.12.2002 27.09.2017 Od -ověř TO. KM-D v S-SK-G.
S-SK GS 1:2880 1843 27.12.2002 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Frýdlant.

vypočteno: 19.05.2022 00:03

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.