k.ú.: 782572 - Předlánce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Frýdlant email: kp.frydlant@cuzk.cz
ul. Míru 163, 46401 Frýdlant telefon: 482416000 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3505 - Liberec NUTS4 CZ0513
Obec 564494 - Višňová NUTS5 CZ0513564494
Pracoviště 532 - Frýdlant

Obec s rozšířenou působností 5102 - Frýdlant
Pověřený obecní úřad 51021 - Frýdlant

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 58 2382533
zahrada 62 44438
travní p. mez, stráň 1 1340
travní p. 356 2173855
lesní poz 150 2259235
vodní pl. rybník 10 62509
vodní pl. tok přirozený 32 104241
vodní pl. zamokřená pl. 10 134268
zast. pl. zbořeniště 12 9732
zast. pl. 85 35374
ostat.pl. dráha 4 26080
ostat.pl. jiná plocha 32 36676
ostat.pl. manipulační pl. 18 5176
ostat.pl. neplodná půda 64 38720
ostat.pl. ostat.komunikace 165 152224
ostat.pl. silnice 15 27837
ostat.pl. zeleň 2 1584
Celkem KN 1076 7495822
Par. DKM 95 1537516
Par. KMD 981 5958306
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 51
č.p. rod.rekr 2
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.dům 3
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 8
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 84
LV 129
spoluvlastník 176

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.09.2017
KM-D 1:2880 21.12.2001 29.09.2017 Od -ověř TO. KM-D na S-SK-G.
S-SK GS 1:2880 1843 21.12.2001 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Frýdlant.

vypočteno: 27.05.2022 04:31

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.