k.ú.: 782599 - Višňová u Frýdlantu - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Frýdlant email: kp.frydlant@cuzk.cz
ul. Míru 163, 46401 Frýdlant telefon: 482416000 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3505 - Liberec NUTS4 CZ0513
Obec 564494 - Višňová NUTS5 CZ0513564494
Pracoviště 532 - Frýdlant

Obec s rozšířenou působností 5102 - Frýdlant
Pověřený obecní úřad 51021 - Frýdlant

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 52 1018972
zahrada 259 155056
travní p. mez, stráň 2 583
travní p. 369 2129905
lesní poz plantáž dřevin 1 4999
lesní poz 70 1118220
vodní pl. nádrž umělá 2 2610
vodní pl. tok přirozený 11 31933
vodní pl. tok umělý 9 8339
vodní pl. zamokřená pl. 2 3117
zast. pl. společný dvůr 1 74
zast. pl. zbořeniště 17 14114
zast. pl. 275 94614
ostat.pl. dráha 6 118508
ostat.pl. jiná plocha 40 22125
ostat.pl. manipulační pl. 12 21643
ostat.pl. neplodná půda 98 120451
ostat.pl. ostat.komunikace 184 129736
ostat.pl. pohřeb. 3 6992
ostat.pl. silnice 14 39864
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 13795
ostat.pl. zeleň 12 8851
Celkem KN 1443 5064501
Par. KMD 1443 5064501
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 128
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 9
č.p. obč.vyb. 3
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 21
č.p. rod.rekr 3
č.p. tech.vyb 2
č.e. obč.vyb 1
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 18
bez čp/če jiná st. 33
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 21
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 265
byt.z. byt 70
byt.z. j.nebyt 2
Celkem JED 72
LV 320
spoluvlastník 470

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.12.2017
KM-D 1:2880 18.12.2000 15.12.2017 Od -ověř TO. KM-D v S-SK-G.
S-SK GS 1:2880 1843 18.12.2000 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Frýdlant.

vypočteno: 18.05.2022 20:39

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.