k.ú.: 782637 - Vitčice na Moravě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prostějov email: kp.prostejov@cuzk.cz
Komenského 14/82, 79601 Prostějov telefon: 582302511 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3709 - Prostějov NUTS4 CZ0713
Obec 590151 - Vitčice NUTS5 CZ0713590151
Pracoviště 709 - Prostějov

Obec s rozšířenou působností 7108 - Prostějov
Pověřený obecní úřad 71081 - Němčice nad Hanou

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 412 2956855
zahrada 127 92208
ovoc. sad 4 11420
travní p. 10 41005
lesní poz 5 921672
vodní pl. nádrž umělá 2 47371
vodní pl. tok přirozený 4 12203
vodní pl. tok umělý 1 891
zast. pl. zbořeniště 10 2284
zast. pl. 132 46253
ostat.pl. jiná plocha 34 58359
ostat.pl. manipulační pl. 1 94
ostat.pl. ostat.komunikace 74 224988
ostat.pl. pohřeb. 1 1227
ostat.pl. silnice 2 23621
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 6675
ostat.pl. zeleň 37 144625
Celkem KN 857 4591751
Par. DKM 857 4591751
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 81
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 24
Celkem BUD 128
byt.z. byt 1
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 2
LV 214
spoluvlastník 326

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 19.09.2011
DKM-KPÚ 01.10.2010 1:1000 08.10.2010 *)
DKM-KPÚ 12.06.2006 1:1000 12.06.2006 *) pouze část extravilánu
S-SK ŠS 1:2880 1833 19.09.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prostějov.

vypočteno: 21.05.2022 23:20

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.