k.ú.: 782645 - Vítějeves - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 578967 - Vítějeves NUTS5 CZ0533578967
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5312 - Svitavy
Pověřený obecní úřad 53121 - Svitavy

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 643 4865974
zahrada 438 263857
ovoc. sad školka 3 5189
ovoc. sad 27 168067
travní p. 325 832298
lesní poz 258 1816031
vodní pl. nádrž umělá 1 79
vodní pl. tok přirozený 14 1395
vodní pl. tok umělý 38 4821
zast. pl. společný dvůr 3 152
zast. pl. zbořeniště 15 2463
zast. pl. 322 92215
ostat.pl. jiná plocha 125 121169
ostat.pl. manipulační pl. 57 48166
ostat.pl. neplodná půda 147 107382
ostat.pl. ostat.komunikace 299 176561
ostat.pl. pohřeb. 2 3858
ostat.pl. silnice 41 61316
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 27472
ostat.pl. zeleň 6 2942
Celkem KN 2771 8601407
Par. KMD 2771 8601407
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 116
č.p. byt.dům 8
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 83
č.p. rod.rekr 3
č.p. výroba 3
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 29
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 38
rozestav. 2
Celkem BUD 317
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 385
spoluvlastník 492

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.10.2015
S-SK GS 1:2880 1839 06.10.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 19.05.2022 00:30

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.