k.ú.: 782688 - Božtěšice na Šumavě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 557137 - Strážov NUTS5 CZ0322557137
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 41 353306
zahrada 16 13673
travní p. mez, stráň 1 809
travní p. 57 442561
lesní poz 33 499411
vodní pl. tok umělý 20 6255
zast. pl. 13 8629
ostat.pl. jiná plocha 16 13943
ostat.pl. neplodná půda 6 1175
ostat.pl. ostat.komunikace 13 17024
ostat.pl. silnice 5 13279
Celkem KN 221 1370065
Par. KMD 221 1370065
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 10
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če tech.vyb 1
Celkem BUD 13
LV 25
spoluvlastník 39

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.12.2013
S-SK GS 1:2880 1837 06.12.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 24.05.2022 01:30

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.