k.ú.: 782696 - Brtí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 557137 - Strážov NUTS5 CZ0322557137
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 216
orná půda 184 978394
zahrada 47 41409
ovoc. sad 2 9982
travní p. 336 1442735
lesní poz mez, stráň 1 983
lesní poz 196 1258000
vodní pl. nádrž přírodní 2 1565
vodní pl. nádrž umělá 4 4281
vodní pl. tok přirozený 27 6729
vodní pl. tok umělý 29 3053
zast. pl. společný dvůr 1 10
zast. pl. 49 32648
ostat.pl. jiná plocha 29 36898
ostat.pl. manipulační pl. 26 15918
ostat.pl. neplodná půda 95 50316
ostat.pl. ostat.komunikace 51 59143
ostat.pl. silnice 15 18702
Celkem KN 1095 3960982
Par. KMD 1095 3960982
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. rod.dům 32
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 45
byt.z. byt 4
byt.z. garáž 4
Celkem JED 8
LV 84
spoluvlastník 127

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.12.2013
S-SK GS 1:2880 1837 09.12.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 29.05.2022 04:11

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.