k.ú.: 782726 - Viteň - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 557137 - Strážov NUTS5 CZ0322557137
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 334 1333939
zahrada 58 38179
travní p. 123 420281
lesní poz 17 239444
vodní pl. rybník 2 12136
vodní pl. tok přirozený 77 12067
vodní pl. zamokřená pl. 2 182
zast. pl. společný dvůr 1 2
zast. pl. zbořeniště 2 139
zast. pl. 59 28659
ostat.pl. jiná plocha 33 14749
ostat.pl. manipulační pl. 3 17622
ostat.pl. neplodná půda 10 6346
ostat.pl. ostat.komunikace 35 33690
ostat.pl. silnice 4 20223
Celkem KN 760 2177658
Par. KMD 760 2177658
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 33
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 58
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 114
spoluvlastník 166

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.06.2013
S-SK GS 1:2880 1837 21.06.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 26.05.2022 06:48

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.