k.ú.: 782751 - Kocléřov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579815 - Vítězná NUTS5 CZ0525579815
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5203 - Dvůr Králové nad Labem
Pověřený obecní úřad 52031 - Dvůr Králové nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 385 3279455
zahrada 332 297864
ovoc. sad 4 8372
travní p. 515 1653143
lesní poz 203 6662287
vodní pl. nádrž umělá 2 2123
vodní pl. tok přirozený 24 32719
vodní pl. tok umělý 1 1738
vodní pl. zamokřená pl. 4 3853
zast. pl. společný dvůr 2 1417
zast. pl. zbořeniště 30 7958
zast. pl. 319 113345
ostat.pl. jiná plocha 80 55784
ostat.pl. manipulační pl. 24 59360
ostat.pl. neplodná půda 61 41661
ostat.pl. ostat.komunikace 236 249529
ostat.pl. pohřeb. 1 5195
ostat.pl. silnice 14 70213
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 19247
ostat.pl. zeleň 5 41274
Celkem KN 2247 12606537
GP 154 558866
Celkem ZE 154 558866
Par. KMD 2247 12606537
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 115
č.p. byt.dům 21
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 74
č.p. rod.rekr 8
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 1
č.e. rod.rekr 9
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 22
rozestav. 1
Celkem BUD 303
byt.z. byt 121
byt.z. dílna 1
byt.z. j.nebyt 2
Celkem JED 124
LV 513
spoluvlastník 757

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.05.2017
S-SK GS 1:2880 1841 18.05.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 19.05.2022 14:18

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.