k.ú.: 782840 - Lískovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 549215 - Želiv NUTS5 CZ0633549215
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6103 - Humpolec
Pověřený obecní úřad 61031 - Humpolec

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 68 742363
zahrada 21 13236
travní p. 108 191011
lesní poz 68 369905
vodní pl. nádrž přírodní 1 5427
vodní pl. nádrž umělá 1 500
vodní pl. tok umělý 31 3042
zast. pl. společný dvůr 1 18
zast. pl. 27 8662
ostat.pl. jiná plocha 14 10972
ostat.pl. manipulační pl. 19 13906
ostat.pl. neplodná půda 16 13837
ostat.pl. ostat.komunikace 60 34788
ostat.pl. silnice 1 1018
Celkem KN 436 1408685
Par. KMD 436 1408685
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 10
č.p. rod.dům 5
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če zem.used 2
Celkem BUD 25
LV 50
spoluvlastník 96

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.01.2014
S-SK GS 1:2880 1838 14.01.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 23.05.2022 11:15

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.