k.ú.: 782866 - Vřesník - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 549215 - Želiv NUTS5 CZ0633549215
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6103 - Humpolec
Pověřený obecní úřad 61031 - Humpolec

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 323 1788906
zahrada 82 60273
travní p. 124 280279
lesní poz les s budovou 22 543
lesní poz 221 851612
vodní pl. nádrž umělá 4 36021
vodní pl. tok přirozený 4 37115
zast. pl. společný dvůr 4 150
zast. pl. 113 28091
ostat.pl. jiná plocha 92 47512
ostat.pl. manipulační pl. 22 20661
ostat.pl. neplodná půda 68 28965
ostat.pl. ostat.komunikace 52 49481
ostat.pl. silnice 12 24489
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2523
Celkem KN 1144 3256621
Par. KMD 1144 3256621
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 27
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 17
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 51
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 5
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 123
LV 157
spoluvlastník 212

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.09.2013
S-SK GS 1:2880 1838 24.09.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 22.05.2022 07:24

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.