k.ú.: 782939 - Vitinka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rokycany email: kp.rokycany@cuzk.cz
Srbova 79, 33701 Rokycany telefon: 371510011 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3408 - Rokycany NUTS4 CZ0326
Obec 560057 - Osek NUTS5 CZ0326560057
Pracoviště 408 - Rokycany

Obec s rozšířenou působností 3211 - Rokycany
Pověřený obecní úřad 32112 - Rokycany

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 70 1877191
zahrada 95 96736
travní p. 29 266831
lesní poz 21 520031
vodní pl. nádrž přírodní 1 226
vodní pl. nádrž umělá 1 415
vodní pl. rybník 2 19733
vodní pl. zamokřená pl. 3 1755
zast. pl. 105 43944
ostat.pl. jiná plocha 30 15933
ostat.pl. manipulační pl. 4 8400
ostat.pl. neplodná půda 1 1197
ostat.pl. ostat.komunikace 49 63757
ostat.pl. silnice 3 23091
Celkem KN 414 2939240
EN 2 4239
PK 437 1972200
Celkem ZE 439 1976439
Par. DKM 347 832643
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 67
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 1
Celkem BUD 102
LV 164
spoluvlastník 243

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 26.11.2021
THM-G 1:2000 05.01.1979 původ mapy THM, kartometrické souřadnice s kódem kvality bodu 7
S-SK GS 1:2880 1838 05.01.1979


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2023.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rokycany.

vypočteno: 16.05.2022 08:21

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.