k.ú.: 782963 - Vítkov u Sokolova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560286 - Sokolov NUTS5 CZ0413560286
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4107 - Sokolov
Pověřený obecní úřad 41075 - Sokolov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 83 1159600
zahrada 73 42496
travní p. mez, stráň 1 14145
travní p. 226 1294186
lesní poz les s budovou 4 142
lesní poz les(ne hospodář) 6 201856
lesní poz 24 391939
vodní pl. nádrž umělá 8 335755
vodní pl. tok přirozený 21 49662
vodní pl. tok umělý 4 5835
vodní pl. zamokřená pl. 1 3328
zast. pl. zbořeniště 2 97
zast. pl. 208 48811
ostat.pl. dobývací prost. 1 45586
ostat.pl. jiná plocha 179 805203
ostat.pl. manipulační pl. 25 48300
ostat.pl. neplodná půda 67 111692
ostat.pl. ost.dopravní pl. 3 16787
ostat.pl. ostat.komunikace 78 109025
ostat.pl. silnice 42 239118
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 62613
ostat.pl. zeleň 9 4028
Celkem KN 1076 4990204
Par. DKM 1076 4990204
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 69
č.p. víceúčel 5
č.p. výroba 3
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 46
bez čp/če obč.vyb. 13
bez čp/če rod.rekr 24
bez čp/če tech.vyb 21
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 1
Celkem BUD 206
LV 217
spoluvlastník 321

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 21.06.2011
Ost. 1:5000 01.01.1982 21.06.2011 fotomechanický převod do S-JTSK
FÚO 1:2000 01.01.1971 21.06.2011
S-SK GS 1:2880 1841 01.01.1982


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 22.05.2022 06:05

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.