k.ú.: 782980 - Horní Vítkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Liberec email: kp.liberec@cuzk.cz
Rumjancevova 10/149, 46065 Liberec 1 telefon: 485341400 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3505 - Liberec NUTS4 CZ0513
Obec 564117 - Chrastava NUTS5 CZ0513564117
Pracoviště 505 - Liberec

Obec s rozšířenou působností 5105 - Liberec
Pověřený obecní úřad 51054 - Chrastava

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 47 1208054
zahrada 62 42947
travní p. 335 3822830
lesní poz 59 1341904
vodní pl. tok přirozený 3 4829
vodní pl. tok umělý 2 5296
vodní pl. zamokřená pl. 4 5380
zast. pl. společný dvůr 6 870
zast. pl. zbořeniště 25 11266
zast. pl. 83 30873
ostat.pl. jiná plocha 74 62448
ostat.pl. manipulační pl. 9 9221
ostat.pl. neplodná půda 37 25590
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 2
ostat.pl. ostat.komunikace 113 120268
ostat.pl. silnice 4 39206
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 13105
Celkem KN 866 6744089
Par. DKM 866 6744089
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 40
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 6
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 79
LV 128
spoluvlastník 155

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.09.1996 Od -ověř TO. Přepracování.
ZMVM 1:2000 15.10.1991 01.09.1996 Od -dle údajů KP. ZMVM Nová Ves (námitky 1991).
S-SK GS 1:2880 1843 15.10.1991 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Liberec.

vypočteno: 18.05.2022 21:34

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.