k.ú.: 782998 - Vítkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Opava email: kp.opava@cuzk.cz
Praskova 11/194, 74601 Opava telefon: 553698111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3806 - Opava NUTS4 CZ0805
Obec 511021 - Vítkov NUTS5 CZ0805511021
Pracoviště 806 - Opava

Obec s rozšířenou působností 8122 - Vítkov
Pověřený obecní úřad 81221 - Vítkov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 622 12318822
zahrada 1086 725623
travní p. 521 2277540
lesní poz 106 8134472
vodní pl. nádrž umělá 9 164491
vodní pl. rybník 8 61335
vodní pl. tok přirozený 39 285967
vodní pl. tok umělý 6 640
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 6
zast. pl. společný dvůr 1 226
zast. pl. zbořeniště 13 2576
zast. pl. 2069 555709
ostat.pl. dráha 6 103720
ostat.pl. jiná plocha 559 480456
ostat.pl. manipulační pl. 66 228732
ostat.pl. mez, stráň 1 1193
ostat.pl. neplodná půda 178 286546
ostat.pl. ostat.komunikace 400 502637
ostat.pl. pohřeb. 1 13876
ostat.pl. silnice 54 337588
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 16 75853
ostat.pl. zeleň 54 120338
Celkem KN 5816 26678346
Par. DKM 5816 26678346
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 14
č.p. byt.dům 105
č.p. doprava 3
č.p. garáž 3
č.p. jiná st. 17
č.p. obchod 8
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 47
č.p. rod.dům 793
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 6
č.p. víceúčel 4
č.p. výroba 28
č.p. zem.stav 3
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 224
bez čp/če doprava 8
bez čp/če garáž 495
bez čp/če jiná st. 80
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 40
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 34
bez čp/če výroba 27
bez čp/če zem.stav 66
rozestav. 5
vod.dílo hráz ohr 2
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 2023
byt.z. byt 696
byt.z. dílna 4
byt.z. garáž 22
byt.z. j.nebyt 17
obč.z. byt 9
obč.z. dílna 1
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 751
LV 2235
spoluvlastník 3393

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.05.2003
THM-V 1:1000 31.12.1978 15.05.2003
S-SK ŠS 1:2880 1836 31.12.1978


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Opava.

vypočteno: 17.05.2022 15:49

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.