k.ú.: 783137 - Vítonice u Bystřice pod Hostýnem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Holešov email: kp.holesov@cuzk.cz
nám. Dr. E. Beneše 49, 76901 Holešov telefon: 573301300 fax:573301330

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 589136 - Vítonice NUTS5 CZ0721589136
Pracoviště 740 - Holešov

Obec s rozšířenou působností 7201 - Bystřice pod Hostýnem
Pověřený obecní úřad 72011 - Bystřice pod Hostýnem

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 445 5667966
zahrada 271 261513
ovoc. sad 3 21183
travní p. 81 496791
lesní poz 8 37004
vodní pl. nádrž umělá 4 6645
vodní pl. tok přirozený 31 61798
zast. pl. zbořeniště 2 583
zast. pl. 236 98424
ostat.pl. jiná plocha 91 116240
ostat.pl. manipulační pl. 25 43090
ostat.pl. neplodná půda 127 459737
ostat.pl. ostat.komunikace 123 230705
ostat.pl. pohřeb. 1 1417
ostat.pl. silnice 17 95006
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 17440
ostat.pl. zeleň 15 18714
Celkem KN 1482 7634256
Par. DKM 1482 7634256
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. obč.vyb. 8
č.p. rod.dům 150
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 25
rozestav. 1
Celkem BUD 218
LV 332
spoluvlastník 433

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.03.2019
DKM-KPÚ 1:1000 29.05.2015
KMD 1:1000 07.12.2011 29.03.2019
S-SK ŠS 1:2880 1830 29.05.2015 scelení


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Holešov.

vypočteno: 16.05.2022 06:23

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.