k.ú.: 783196 - Vizovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585939 - Vizovice NUTS5 CZ0724585939
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7211 - Vizovice
Pověřený obecní úřad 72111 - Vizovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1653 4337777
zahrada skleník-pařeniš. 1 1553
zahrada 1032 574516
ovoc. sad 249 1154986
travní p. mez, stráň 5 1246
travní p. 3238 6277570
lesní poz 1476 10100792
vodní pl. nádrž umělá 4 4830
vodní pl. rybník 1 720
vodní pl. tok přirozený 506 258310
vodní pl. zamokřená pl. 3 796
zast. pl. zbořeniště 48 5791
zast. pl. 2075 594055
ostat.pl. dráha 52 110743
ostat.pl. jiná plocha 1354 619891
ostat.pl. manipulační pl. 282 313217
ostat.pl. neplodná půda 1159 465339
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 239
ostat.pl. ostat.komunikace 1392 589242
ostat.pl. pohřeb. 3 14822
ostat.pl. silnice 106 261153
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 93 124277
ostat.pl. zeleň 49 129839
Celkem KN 14782 25941704
Par. DKM 14779 25941547
Par. KMD 3 157
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 9
č.p. bydlení 284
č.p. byt.dům 52
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 26
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 20
č.p. obč.vyb. 19
č.p. prům.obj 6
č.p. rod.dům 771
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 4
č.p. víceúčel 11
č.p. výroba 14
č.p. zem.stav 5
č.p. zem.used 4
č.e. garáž 77
č.e. jiná st. 22
č.e. rod.rekr 148
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 95
bez čp/če jiná st. 242
bez čp/če les.hosp 3
bez čp/če obč.vyb 21
bez čp/če obč.vyb. 8
bez čp/če prům.obj 6
bez čp/če rod.rekr 19
bez čp/če tech.vyb 33
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 32
bez čp/če zem.stav 49
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 12
Celkem BUD 2001
byt.z. byt 658
byt.z. dílna 9
byt.z. garáž 51
byt.z. j.nebyt 6
obč.z. ateliér 1
obč.z. byt 38
obč.z. garáž 9
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 773
LV 2925
spoluvlastník 7765

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 10.12.2013
DKM 1:1000 10.12.2013
ZMVM 1:2000 01.10.1988 10.12.2013 1:2000, 1:1000,
THM-V 1:1000 28.06.1974 10.12.2013 mapování dle Instrukce THM z 01.04.1961v letech 1964-68 v S-42,převod do S-JTSK v roce 1972-74 a doměření, 1:2000, 1:1000,
S-SK ŠS 1:2880 1829 01.10.1988


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 18.05.2022 08:22

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.