k.ú.: 783226 - Hostákov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třebíč email: kp.trebic@cuzk.cz
Jungmannova 2/178, 67401 Třebíč telefon: 568404211 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 591904 - Vladislav NUTS5 CZ0634591904
Pracoviště 710 - Třebíč

Obec s rozšířenou působností 6113 - Třebíč
Pověřený obecní úřad 61133 - Třebíč

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 943 5807458
zahrada 82 57407
travní p. 236 270319
lesní poz les s budovou 5 244
lesní poz 366 1850326
vodní pl. nádrž umělá 25 8364
vodní pl. rybník 9 127725
vodní pl. tok přirozený 25 9765
vodní pl. tok umělý 6 1029
vodní pl. zamokřená pl. 3 474
zast. pl. zbořeniště 2 255
zast. pl. 140 56851
ostat.pl. jiná plocha 91 55787
ostat.pl. neplodná půda 189 90792
ostat.pl. ostat.komunikace 71 78464
ostat.pl. silnice 25 53944
Celkem KN 2218 8469204
Par. KMD 2218 8469204
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 57
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 21
č.e. rod.rekr 11
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 23
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 143
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 206
spoluvlastník 309

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.12.2012
S-SK ŠS 1:2880 1835 13.12.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třebíč.

vypočteno: 23.05.2022 22:36

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.