k.ú.: 783234 - Vladislav - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třebíč email: kp.trebic@cuzk.cz
Jungmannova 2/178, 67401 Třebíč telefon: 568404211 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 591904 - Vladislav NUTS5 CZ0634591904
Pracoviště 710 - Třebíč

Obec s rozšířenou působností 6113 - Třebíč
Pověřený obecní úřad 61133 - Třebíč

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 901 2932081
zahrada 274 134209
ovoc. sad 1 2533
travní p. mez, stráň 4 1698
travní p. 219 230185
lesní poz 199 1522126
vodní pl. nádrž přírodní 1 740
vodní pl. nádrž umělá 11 18494
vodní pl. rybník 1 1379
vodní pl. tok přirozený 36 99955
vodní pl. tok umělý 1 769
vodní pl. zamokřená pl. 1 11305
zast. pl. společný dvůr 1 36
zast. pl. zbořeniště 3 2400
zast. pl. 537 166063
ostat.pl. dráha 8 127397
ostat.pl. jiná plocha 157 87041
ostat.pl. manipulační pl. 31 100382
ostat.pl. neplodná půda 268 258089
ostat.pl. ostat.komunikace 152 86234
ostat.pl. pohřeb. 1 2839
ostat.pl. silnice 54 100611
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 16288
ostat.pl. zeleň 2 95
Celkem KN 2868 5902949
Par. KMD 2868 5902949
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 233
č.p. byt.dům 11
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 5
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 53
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 6
bez čp/če garáž 72
bez čp/če jiná st. 33
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 8
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 55
vod.dílo hráz př. 1
vod.dílo jez 2
Celkem BUD 514
byt.z. byt 46
byt.z. garáž 4
obč.z. byt 3
obč.z. garáž 1
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 55
LV 545
spoluvlastník 765

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.04.2013
S-SK ŠS 1:2880 1835 26.04.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třebíč.

vypočteno: 22.05.2022 09:39

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.