k.ú.: 783269 - Vlachova Lhota - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Klobouky email: kp.valklobouky@cuzk.cz
Československé armády 259, 76601 Valašské Klobouky telefon: 577311227 fax:

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 586994 - Vlachova Lhota NUTS5 CZ0724586994
Pracoviště 737 - Valašské Klobouky

Obec s rozšířenou působností 7209 - Valašské Klobouky
Pověřený obecní úřad 72092 - Valašské Klobouky

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 491 1061424
zahrada 92 55176
ovoc. sad 8 48625
travní p. 902 1439619
lesní poz 106 947336
vodní pl. tok přirozený 12 11510
zast. pl. společný dvůr 11 6115
zast. pl. zbořeniště 4 406
zast. pl. 156 48014
ostat.pl. jiná plocha 64 15781
ostat.pl. manipulační pl. 31 18166
ostat.pl. neplodná půda 116 65323
ostat.pl. ostat.komunikace 151 52708
ostat.pl. silnice 133 48768
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 6248
ostat.pl. zeleň 18 2415
Celkem KN 2299 3827634
Par. KMD 2299 3827634
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 87
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 9
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 27
Celkem BUD 152
LV 224
spoluvlastník 455

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.03.2010
S-SK ŠS 1:2880 1828 08.03.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Klobouky.

vypočteno: 23.05.2022 07:18

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.