k.ú.: 783277 - Vlachovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Klobouky email: kp.valklobouky@cuzk.cz
Československé armády 259, 76601 Valašské Klobouky telefon: 577311227 fax:

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585955 - Vlachovice NUTS5 CZ0724585955
Pracoviště 737 - Valašské Klobouky

Obec s rozšířenou působností 7209 - Valašské Klobouky
Pověřený obecní úřad 72092 - Valašské Klobouky

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1696 3600280
zahrada 400 183477
ovoc. sad 10 48934
travní p. 1821 3424147
lesní poz 1857 7496610
vodní pl. tok přirozený 83 131319
vodní pl. tok umělý 4 829
vodní pl. zamokřená pl. 1 2073
zast. pl. zbořeniště 15 4250
zast. pl. 602 193512
ostat.pl. jiná plocha 207 106221
ostat.pl. manipulační pl. 238 415277
ostat.pl. neplodná půda 485 215086
ostat.pl. ostat.komunikace 346 298702
ostat.pl. pohřeb. 3 7176
ostat.pl. silnice 136 80573
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 14138
ostat.pl. zeleň 34 4512
Celkem KN 7949 16227116
Par. KMD 7949 16227116
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 121
č.p. byt.dům 6
č.p. jiná st. 7
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 217
č.p. shromaž. 1
č.p. tech.vyb 2
č.p. výroba 5
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 2
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če bydlení 25
bez čp/če garáž 21
bez čp/če jiná st. 74
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 68
rozestav. 1
Celkem BUD 573
byt.z. byt 44
Celkem JED 44
LV 820
spoluvlastník 1726

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.10.2012
S-SK ŠS 1:2880 1828 29.10.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Klobouky.

vypočteno: 18.05.2022 08:44

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.