k.ú.: 783285 - Vrbětice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Klobouky email: kp.valklobouky@cuzk.cz
Československé armády 259, 76601 Valašské Klobouky telefon: 577311227 fax:

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585955 - Vlachovice NUTS5 CZ0724585955
Pracoviště 737 - Valašské Klobouky

Obec s rozšířenou působností 7209 - Valašské Klobouky
Pověřený obecní úřad 72092 - Valašské Klobouky

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1063 1904456
zahrada 162 108811
ovoc. sad 1 2562
travní p. 747 1179478
lesní poz 405 2311638
vodní pl. tok přirozený 46 71313
zast. pl. zbořeniště 3 725
zast. pl. 281 77436
ostat.pl. jiná plocha 199 98525
ostat.pl. manipulační pl. 170 190262
ostat.pl. neplodná půda 158 75434
ostat.pl. ostat.komunikace 201 107070
ostat.pl. silnice 3 18041
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 858
ostat.pl. zeleň 37 3445
Celkem KN 3477 6150054
Par. KMD 3477 6150054
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 58
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 75
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 1
bez čp/če bydlení 35
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 72
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.dům 3
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 2
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 273
LV 329
spoluvlastník 608

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.06.2015
S-SK ŠS 1:2880 1828 23.06.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Klobouky.

vypočteno: 16.05.2022 14:24

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.