k.ú.: 783293 - Vlachovo Březí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prachatice email: kp.prachatice@cuzk.cz
Za Baštou 232, 38311 Prachatice telefon: 388302331 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3306 - Prachatice NUTS4 CZ0315
Obec 550663 - Vlachovo Březí NUTS5 CZ0315550663
Pracoviště 306 - Prachatice

Obec s rozšířenou působností 3109 - Prachatice
Pověřený obecní úřad 31092 - Prachatice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 145 3982222
zahrada 564 482700
ovoc. sad 68 286385
travní p. 432 1593296
lesní poz 97 1452185
vodní pl. nádrž umělá 24 36249
vodní pl. rybník 6 51116
vodní pl. tok přirozený 49 18595
vodní pl. tok umělý 25 16100
zast. pl. společný dvůr 10 1069
zast. pl. zbořeniště 11 3157
zast. pl. 855 201175
ostat.pl. jiná plocha 222 90592
ostat.pl. manipulační pl. 115 130402
ostat.pl. neplodná půda 134 112214
ostat.pl. ostat.komunikace 164 223016
ostat.pl. pohřeb. 3 12613
ostat.pl. silnice 52 90507
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 28687
ostat.pl. zeleň 22 29237
Celkem KN 3004 8841517
PK 1045 4941833
GP 2 291
Celkem ZE 1047 4942124
Par. DKM 1900 1090936
Par. KMD 422 432669
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 414
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 3
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 20
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 70
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 3
č.p. výroba 4
č.p. zem.stav 5
č.e. rod.rekr 35
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 104
bez čp/če jiná st. 73
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 5
bez čp/če rod.rekr 5
bez čp/če tech.vyb 17
bez čp/če výroba 7
bez čp/če zem.stav 38
rozestav. 5
vod.dílo hráz pod 3
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 835
byt.z. byt 131
byt.z. garáž 19
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. byt 27
obč.z. garáž 6
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 186
LV 1140
spoluvlastník 1956

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.12.2016
DKM 1:1000 14.12.2016
S-SK GS 1:2880 1837


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2023.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prachatice.

vypočteno: 21.05.2022 18:26

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.