k.ú.: 783323 - Vlásenice u Pelhřimova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 547492 - Pelhřimov NUTS5 CZ0633547492
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6110 - Pelhřimov
Pověřený obecní úřad 61102 - Pelhřimov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 611 1931959
zahrada 81 36832
travní p. 531 855119
lesní poz les s budovou 5 183
lesní poz 255 952624
vodní pl. nádrž umělá 1 240
vodní pl. rybník 1 24673
vodní pl. tok přirozený 21 21950
vodní pl. tok umělý 24 1994
vodní pl. zamokřená pl. 3 1500
zast. pl. společný dvůr 11 2699
zast. pl. zbořeniště 4 759
zast. pl. 97 32063
ostat.pl. dráha 4 118872
ostat.pl. jiná plocha 100 51474
ostat.pl. manipulační pl. 16 10387
ostat.pl. neplodná půda 17 5450
ostat.pl. ostat.komunikace 133 81866
ostat.pl. silnice 35 23470
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 644
ostat.pl. zeleň 4 4471
Celkem KN 1956 4159229
Par. KMD 1956 4159229
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 32
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 20
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 21
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 97
LV 158
spoluvlastník 212

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2009
S-SK GS 1:2880 1829 30.11.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 27.05.2022 15:05

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.