k.ú.: 783421 - Záluží u Vlastiboře - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 553298 - Vlastiboř NUTS5 CZ0317553298
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3110 - Soběslav
Pověřený obecní úřad 31101 - Soběslav

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 27 1361878
zahrada 12 23762
travní p. 23 408238
lesní poz 113 616814
vodní pl. nádrž umělá 1 701
vodní pl. rybník 4 24443
vodní pl. tok přirozený 1 14264
vodní pl. tok umělý 8 12124
vodní pl. zamokřená pl. 7 14612
zast. pl. 24 21795
ostat.pl. jiná plocha 26 21164
ostat.pl. manipulační pl. 5 9129
ostat.pl. neplodná půda 9 15833
ostat.pl. ostat.komunikace 31 54277
ostat.pl. silnice 7 25853
Celkem KN 298 2624887
PK 794 2183361
Celkem ZE 794 2183361
Par. KMD 88 86394
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 9
č.p. rod.dům 2
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 22
byt.z. byt 3
Celkem JED 3
LV 32
spoluvlastník 47

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.11.2017
S-SK GS 1:2880 1828


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 10/2022.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 17.05.2022 05:26

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.