k.ú.: 783480 - Vlastislav - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565873 - Vlastislav NUTS5 CZ0423565873
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4208 - Lovosice
Pověřený obecní úřad 42082 - Lovosice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 258 3830460
zahrada 113 78105
ovoc. sad 92 483959
travní p. 267 618663
lesní poz 20 129052
vodní pl. nádrž umělá 10 5801
vodní pl. rybník 1 64
vodní pl. tok přirozený 17 11703
vodní pl. tok umělý 6 7840
zast. pl. zbořeniště 2 274
zast. pl. 132 68004
ostat.pl. jiná plocha 45 41727
ostat.pl. manipulační pl. 14 14530
ostat.pl. neplodná půda 79 157285
ostat.pl. ostat.komunikace 88 89176
ostat.pl. pohřeb. 2 2091
ostat.pl. silnice 12 67741
ostat.pl. zeleň 12 35686
Celkem KN 1170 5642161
GP 2 31437
Celkem ZE 2 31437
Par. KMD 1170 5642161
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 78
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 2
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 13
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 128
LV 140
spoluvlastník 188

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.10.2011
S-SK GS 1:2880 1843 10.10.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 19.05.2022 13:50

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.