k.ú.: 783595 - Jarkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Opava email: kp.opava@cuzk.cz
Praskova 11/194, 74601 Opava telefon: 553698111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3806 - Opava NUTS4 CZ0805
Obec 505927 - Opava NUTS5 CZ0805505927
Pracoviště 806 - Opava

Obec s rozšířenou působností 8117 - Opava
Pověřený obecní úřad 81171 - Opava

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 174 3251645
zahrada 72 45417
travní p. 16 18564
lesní poz 1 1439
vodní pl. tok přirozený 20 8232
vodní pl. zamokřená pl. 1 149
zast. pl. zbořeniště 7 3465
zast. pl. 95 40878
ostat.pl. jiná plocha 30 57254
ostat.pl. manipulační pl. 3 1501
ostat.pl. neplodná půda 1 5409
ostat.pl. ostat.komunikace 31 64995
ostat.pl. pohřeb. 1 2103
ostat.pl. silnice 5 29285
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 9784
Celkem KN 458 3540120
Par. DKM 458 3540120
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 23
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 37
č.p. výroba 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 4
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 93
LV 135
spoluvlastník 203

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 16.06.2016
Ost. 1:2000 31.12.1982 16.06.2016 sjednocený mapový formát
S-SK ŠD 1:2500 1929 31.12.1982


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Opava.

vypočteno: 16.05.2022 14:19

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.