k.ú.: 783617 - Vlčatín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třebíč email: kp.trebic@cuzk.cz
Jungmannova 2/178, 67401 Třebíč telefon: 568404211 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 591912 - Vlčatín NUTS5 CZ0634591912
Pracoviště 710 - Třebíč

Obec s rozšířenou působností 6113 - Třebíč
Pověřený obecní úřad 61133 - Třebíč

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 924 2359202
zahrada 72 39881
ovoc. sad 2 3939
travní p. 415 514698
lesní poz 389 1585712
vodní pl. nádrž umělá 1 1491
vodní pl. rybník 2 2471
vodní pl. tok přirozený 4 2009
vodní pl. tok umělý 78 14723
vodní pl. zamokřená pl. 2 1095
zast. pl. zbořeniště 1 118
zast. pl. 85 37729
ostat.pl. dráha 3 21003
ostat.pl. jiná plocha 27 7843
ostat.pl. manipulační pl. 36 20064
ostat.pl. neplodná půda 108 48812
ostat.pl. ostat.komunikace 45 38546
ostat.pl. silnice 9 63243
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1228
ostat.pl. zeleň 6 2645
Celkem KN 2210 4766452
Par. KMD 2210 4766452
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 42
č.p. zem.used 15
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 15
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 84
LV 151
spoluvlastník 188

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.12.2009
S-SK ŠS 1:2880 1835 28.12.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třebíč.

vypočteno: 28.05.2022 18:56

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.