k.ú.: 783625 - Vlčetín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 549231 - Žirovnice NUTS5 CZ0633549231
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6110 - Pelhřimov
Pověřený obecní úřad 61103 - Počátky

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 332 3142680
zahrada 119 67988
ovoc. sad 1 3427
travní p. 359 1678588
lesní poz 249 2601640
vodní pl. nádrž umělá 2 5594
vodní pl. rybník 9 81285
vodní pl. tok přirozený 2 33849
vodní pl. tok umělý 58 25481
vodní pl. zamokřená pl. 5 16703
zast. pl. společný dvůr 12 2059
zast. pl. zbořeniště 4 1024
zast. pl. 94 48791
ostat.pl. dráha 3 19045
ostat.pl. jiná plocha 82 83972
ostat.pl. manipulační pl. 66 39261
ostat.pl. neplodná půda 44 34737
ostat.pl. ostat.komunikace 157 163086
ostat.pl. silnice 40 35634
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 497
Celkem KN 1639 8085341
Par. KMD 1639 8085341
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 55
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 10
č.p. zem.used 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 90
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 172
spoluvlastník 235

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.11.2014
S-SK GS 1:2880 1828 25.11.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 23.05.2022 23:02

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.