k.ú.: 783668 - Heřmaničky u Dobranova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Česká Lípa email: kp.ceskalipa@cuzk.cz
Střelnice 2956, 47005 Česká Lípa telefon: 487714700 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3501 - Česká Lípa NUTS4 CZ0511
Obec 561380 - Česká Lípa NUTS5 CZ0511561380
Pracoviště 501 - Česká Lípa

Obec s rozšířenou působností 5101 - Česká Lípa
Pověřený obecní úřad 51011 - Česká Lípa

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 30 711126
zahrada 22 14610
travní p. 162 1741484
lesní poz 84 1907091
vodní pl. rybník 12 351259
vodní pl. tok přirozený 5 95638
vodní pl. tok umělý 3 845
vodní pl. zamokřená pl. 7 18452
zast. pl. společný dvůr 3 270
zast. pl. zbořeniště 28 12721
zast. pl. 44 28502
ostat.pl. dráha 13 11202
ostat.pl. jiná plocha 18 48563
ostat.pl. manipulační pl. 10 55215
ostat.pl. neplodná půda 46 30159
ostat.pl. ostat.komunikace 57 74978
ostat.pl. silnice 4 19035
Celkem KN 548 5121150
Par. DKM 548 5121150
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 8
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 5
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 2
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 14
Celkem BUD 42
LV 68
spoluvlastník 78

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:2880 29.12.1999 Od -ověř TO. Převod.
ZMVM 1:2000 01.12.1990 29.12.1999 1:2000; Od -dle KP. ZMVM Okřešice (námitky 1990).
S-SK GS 1:2880 1843 01.12.1990 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Česká Lípa.

vypočteno: 20.05.2022 23:01

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.