k.ú.: 783676 - Vítkov u Dobranova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Česká Lípa email: kp.ceskalipa@cuzk.cz
Střelnice 2956, 47005 Česká Lípa telefon: 487714700 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3501 - Česká Lípa NUTS4 CZ0511
Obec 561380 - Česká Lípa NUTS5 CZ0511561380
Pracoviště 501 - Česká Lípa

Obec s rozšířenou působností 5101 - Česká Lípa
Pověřený obecní úřad 51011 - Česká Lípa

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 13 753466
zahrada 36 30156
travní p. 79 428908
lesní poz 34 132979
vodní pl. tok umělý 17 18925
vodní pl. zamokřená pl. 1 320
zast. pl. zbořeniště 3 1000
zast. pl. 57 15938
ostat.pl. dráha 8 17503
ostat.pl. jiná plocha 13 3941
ostat.pl. manipulační pl. 1 814
ostat.pl. neplodná půda 13 19016
ostat.pl. ostat.komunikace 22 30805
ostat.pl. pohřeb. 1 338
ostat.pl. silnice 4 10163
Celkem KN 302 1464272
Par. DKM 302 1464272
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 29
č.p. zem.used 4
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 13
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
Celkem BUD 56
LV 91
spoluvlastník 121

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 17.11.1999 Od -ověř TO. Převod.
ZMVM 1:2000 15.03.1991 17.11.1999 1:2000, Od -dle KP. ZMVM Dobranov (námitky 1991).
S-SK GS 1:2880 1824 15.03.1991 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Česká Lípa.

vypočteno: 20.05.2022 23:18

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.