k.ú.: 783684 - Vlčí Důl - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Česká Lípa email: kp.ceskalipa@cuzk.cz
Střelnice 2956, 47005 Česká Lípa telefon: 487714700 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3501 - Česká Lípa NUTS4 CZ0511
Obec 561380 - Česká Lípa NUTS5 CZ0511561380
Pracoviště 501 - Česká Lípa

Obec s rozšířenou působností 5101 - Česká Lípa
Pověřený obecní úřad 51011 - Česká Lípa

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 11 881245
zahrada 24 20503
ovoc. sad 1 2308
travní p. 68 546428
lesní poz 1 10942
vodní pl. tok přirozený 2 18180
vodní pl. tok umělý 5 3082
vodní pl. zamokřená pl. 1 1857
zast. pl. společný dvůr 1 42
zast. pl. zbořeniště 6 1564
zast. pl. 27 6416
ostat.pl. jiná plocha 14 5739
ostat.pl. manipulační pl. 2 968
ostat.pl. neplodná půda 12 21207
ostat.pl. ostat.komunikace 20 30330
Celkem KN 195 1550811
Par. DKM 195 1550811
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 13
č.p. zem.used 4
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 2
rozestav. 1
Celkem BUD 27
LV 53
spoluvlastník 69

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:2880 17.12.1999 Od -ověř TO. Převod.
ZMVM 1:2000 15.03.1991 17.12.1999 1:2000, Od -dle KP.ZMVM Dobranov (námitky 1991).
S-SK GS 1:2880 1824 15.03.1991 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Česká Lípa.

vypočteno: 27.05.2022 06:02

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.