k.ú.: 783714 - Vlčí Hora - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rumburk email: kp.rumburk@cuzk.cz
Vrchlického 19/282, 40801 Rumburk telefon: 412332019 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562611 - Krásná Lípa NUTS5 CZ0421562611
Pracoviště 531 - Rumburk

Obec s rozšířenou působností 4212 - Rumburk
Pověřený obecní úřad 42121 - Rumburk

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 25 92091
zahrada 200 154767
travní p. mez, stráň 1 2050
travní p. 413 1583234
lesní poz les(ne hospodář) 55 4042116
lesní poz 111 2562482
vodní pl. nádrž umělá 23 18332
vodní pl. rybník 5 14430
vodní pl. tok přirozený 2 5242
vodní pl. zamokřená pl. 3 594
zast. pl. společný dvůr 2 162
zast. pl. zbořeniště 19 3733
zast. pl. 245 52591
ostat.pl. dráha 2 5403
ostat.pl. jiná plocha 91 254201
ostat.pl. manipulační pl. 16 18595
ostat.pl. neplodná půda 26 29082
ostat.pl. ost.dopravní pl. 3 2033
ostat.pl. ostat.komunikace 132 119641
ostat.pl. pohřeb. 2 4406
ostat.pl. silnice 5 31499
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 1835
ostat.pl. zeleň 3 990
Celkem KN 1387 8999509
Par. KMD 1387 8999509
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 155
č.p. rod.rekr 6
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 36
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 1
Celkem BUD 241
LV 270
spoluvlastník 366

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.04.2011
S-SK GS 1:2880 1843 30.04.2011 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rumburk.

vypočteno: 22.05.2022 23:05

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.