k.ú.: 783722 - Zahrady - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rumburk email: kp.rumburk@cuzk.cz
Vrchlického 19/282, 40801 Rumburk telefon: 412332019 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562611 - Krásná Lípa NUTS5 CZ0421562611
Pracoviště 531 - Rumburk

Obec s rozšířenou působností 4212 - Rumburk
Pověřený obecní úřad 42121 - Rumburk

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 26 627355
zahrada 40 47017
travní p. 100 503557
lesní poz 13 75022
vodní pl. nádrž umělá 10 7498
vodní pl. zamokřená pl. 3 696
zast. pl. zbořeniště 17 3584
zast. pl. 62 32236
ostat.pl. dráha 3 12759
ostat.pl. jiná plocha 19 31451
ostat.pl. manipulační pl. 10 26154
ostat.pl. neplodná půda 4 3000
ostat.pl. ostat.komunikace 37 25951
ostat.pl. silnice 3 26057
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 6408
ostat.pl. zeleň 2 2858
Celkem KN 351 1431603
Par. KMD 351 1431603
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. jiná st. 2
č.p. prům.obj 3
č.p. rod.dům 31
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 62
obč.z. j.nebyt 3
Celkem JED 3
LV 61
spoluvlastník 81

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.04.2011
S-SK GS 1:2880 1824 30.04.2011 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rumburk.

vypočteno: 22.05.2022 23:22

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.