k.ú.: 783757 - Vlčice u Blovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-jih email: kp.pjih@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3406 - Plzeň-jih NUTS4 CZ0324
Obec 557587 - Blovice NUTS5 CZ0324557587
Pracoviště 406 - Plzeň-jih

Obec s rozšířenou působností 3201 - Blovice
Pověřený obecní úřad 32011 - Blovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda školka 4 4732
orná půda 208 1875091
zahrada 210 150769
ovoc. sad 4 190
travní p. 296 723480
lesní poz les s budovou 1 48
lesní poz 244 2374489
vodní pl. rybník 6 86111
vodní pl. tok přirozený 45 73000
vodní pl. zamokřená pl. 6 29365
zast. pl. zbořeniště 1 461
zast. pl. 179 59347
ostat.pl. dráha 7 55963
ostat.pl. jiná plocha 135 49502
ostat.pl. manipulační pl. 7 22658
ostat.pl. neplodná půda 57 47171
ostat.pl. ostat.komunikace 151 180040
ostat.pl. silnice 13 37164
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 352
ostat.pl. zeleň 67 119958
Celkem KN 1642 5889891
Par. DKM 1642 5889891
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 54
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 38
č.p. rod.rekr 2
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 47
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 3
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 171
LV 284
spoluvlastník 393

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 31.05.2016
DKM 1:1000 31.10.2007
ZMVM 1:2000 01.11.1988 31.10.2007
S-SK GS 1:2880 1838 01.11.1988


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-jih.

vypočteno: 24.05.2022 03:00

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.