k.ú.: 783765 - Hrádeček - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579823 - Vlčice NUTS5 CZ0525579823
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52142 - Trutnov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 6 38176
zahrada 24 13953
travní p. mez, stráň 2 597
travní p. 75 275590
lesní poz 49 1660640
vodní pl. nádrž umělá 4 17137
vodní pl. tok přirozený 4 1860
vodní pl. zamokřená pl. 2 56881
zast. pl. 52 7457
ostat.pl. jiná plocha 24 24266
ostat.pl. neplodná půda 2 1533
ostat.pl. ostat.komunikace 27 26518
ostat.pl. silnice 2 30345
Celkem KN 273 2154953
Par. KMD 273 2154953
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. rod.dům 4
č.p. ubyt.zař 1
č.e. jiná st. 5
č.e. rod.rekr 32
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če zem.stav 1
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 50
LV 74
spoluvlastník 102

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.10.2010
S-SK GS 1:2880 1841 22.10.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 27.05.2022 13:36

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.