k.ú.: 783773 - Vlčice u Trutnova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579823 - Vlčice NUTS5 CZ0525579823
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52142 - Trutnov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 178 6316374
zahrada 260 241906
travní p. 357 3217382
lesní poz 195 6332998
vodní pl. nádrž přírodní 1 2185
vodní pl. nádrž umělá 4 42487
vodní pl. rybník 2 31222
vodní pl. tok přirozený 46 85234
vodní pl. tok umělý 13 24831
vodní pl. zamokřená pl. 23 63244
zast. pl. zbořeniště 3 7279
zast. pl. 321 111857
ostat.pl. dráha 1 6743
ostat.pl. jiná plocha 212 184627
ostat.pl. manipulační pl. 35 100297
ostat.pl. neplodná půda 143 256210
ostat.pl. ostat.komunikace 256 419954
ostat.pl. pohřeb. 1 1944
ostat.pl. silnice 10 58741
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 7268
ostat.pl. zeleň 38 75513
Celkem KN 2101 17588296
Par. DKM 2030 15315962
Par. KMD 71 2272334
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 85
č.p. byt.dům 6
č.p. jiná st. 5
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 93
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 22
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če zem.stav 34
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 2
vod.dílo hráz pod 2
Celkem BUD 296
byt.z. byt 24
byt.z. garáž 2
obč.z. byt 4
Celkem JED 30
LV 365
spoluvlastník 515

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.08.2019 mapování
KMD 1:1000 08.01.2014
DKM-KPÚ 1:1000 23.04.2013
S-SK GS 1:2880 1841 08.01.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 27.05.2022 13:53

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.