k.ú.: 783790 - Dolní Les - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jeseník email: kp.jesenik@cuzk.cz
Husova 1/10, 79001 Jeseník telefon: 584458175 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3811 - Jeseník NUTS4 CZ0711
Obec 541346 - Vlčice NUTS5 CZ0711541346
Pracoviště 811 - Jeseník

Obec s rozšířenou působností 7102 - Jeseník
Pověřený obecní úřad 71021 - Javorník

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 18 555569
zahrada 21 30332
travní p. 23 228414
vodní pl. nádrž umělá 2 41671
vodní pl. tok přirozený 4 3219
vodní pl. zamokřená pl. 1 2134
zast. pl. společný dvůr 1 132
zast. pl. zbořeniště 14 4149
zast. pl. 13 6620
ostat.pl. jiná plocha 7 14388
ostat.pl. neplodná půda 1 5619
ostat.pl. ostat.komunikace 12 19828
ostat.pl. silnice 1 7131
ostat.pl. zeleň 12 72239
Celkem KN 130 991445
Par. DKM 130 991445
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 8
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 13
LV 26
spoluvlastník 44

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 21.08.2014 1:1000 21.08.2014 *)
S-SK ŠS 1:2880 1836 21.08.2014


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jeseník.

vypočteno: 24.05.2022 01:28

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.