k.ú.: 783820 - Vojtovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jeseník email: kp.jesenik@cuzk.cz
Husova 1/10, 79001 Jeseník telefon: 584458175 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3811 - Jeseník NUTS4 CZ0711
Obec 541346 - Vlčice NUTS5 CZ0711541346
Pracoviště 811 - Jeseník

Obec s rozšířenou působností 7102 - Jeseník
Pověřený obecní úřad 71021 - Javorník

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 68 418229
zahrada 65 46126
travní p. 65 416761
lesní poz 97 474497
vodní pl. tok přirozený 47 20290
vodní pl. tok umělý 1 260
zast. pl. společný dvůr 1 387
zast. pl. zbořeniště 31 9534
zast. pl. 30 10702
ostat.pl. jiná plocha 36 10400
ostat.pl. manipulační pl. 2 1148
ostat.pl. neplodná půda 25 10454
ostat.pl. ostat.komunikace 40 26094
ostat.pl. silnice 4 9245
Celkem KN 512 1454127
Par. KMD 512 1454127
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 17
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 30
LV 48
spoluvlastník 81

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.06.2012
S-SK ŠS 1:2880 1836 27.06.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jeseník.

vypočteno: 24.05.2022 07:28

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.