k.ú.: 783854 - Vlčkovice u Mladkova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580651 - Mladkov NUTS5 CZ0534580651
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5305 - Králíky
Pověřený obecní úřad 53051 - Králíky

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 122 958080
zahrada 103 65920
travní p. 340 1120771
lesní poz 108 667127
vodní pl. tok přirozený 1 5064
zast. pl. zbořeniště 7 1793
zast. pl. 100 27251
ostat.pl. jiná plocha 38 50917
ostat.pl. manipulační pl. 8 7800
ostat.pl. neplodná půda 34 18121
ostat.pl. ostat.komunikace 117 76536
ostat.pl. pohřeb. 1 121
ostat.pl. silnice 8 12954
ostat.pl. zeleň 1 79
Celkem KN 988 3012534
PK 1 8836
GP 20 224329
Celkem ZE 21 233165
Par. KMD 975 2966354
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 21
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 38
č.p. rod.rekr 3
č.p. výroba 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 13
bez čp/če zem.used 2
Celkem BUD 90
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 126
spoluvlastník 171

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.09.2015
S-SK GS 1:2880 1840 30.09.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 19.05.2022 13:51

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.