k.ú.: 783862 - Dolní Vlčkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579831 - Vlčkovice v Podkrkonoší NUTS5 CZ0525579831
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5203 - Dvůr Králové nad Labem
Pověřený obecní úřad 52031 - Dvůr Králové nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 174 4047648
zahrada 95 101487
travní p. 188 847277
lesní poz 93 1456278
vodní pl. nádrž umělá 7 30161
vodní pl. tok přirozený 28 47144
vodní pl. tok umělý 8 10665
vodní pl. zamokřená pl. 13 29438
zast. pl. společný dvůr 3 1764
zast. pl. zbořeniště 10 2460
zast. pl. 118 74715
ostat.pl. jiná plocha 138 184551
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 22
ostat.pl. manipulační pl. 20 34709
ostat.pl. ostat.komunikace 109 95146
ostat.pl. silnice 8 35137
ostat.pl. zeleň 1 377
Celkem KN 1014 6998979
Par. DKM 1014 6998979
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 51
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 23
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 11
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 107
LV 168
spoluvlastník 297

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 16.02.2001 KPÚ a domapování intravilánu
DKM-KPÚ 26.11.1999 1:1000 30.11.1999 *)
S-SK GS 1:2880 1840 16.02.2001


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 27.05.2022 20:50

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.