k.ú.: 783871 - Horní Vlčkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579831 - Vlčkovice v Podkrkonoší NUTS5 CZ0525579831
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5203 - Dvůr Králové nad Labem
Pověřený obecní úřad 52031 - Dvůr Králové nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 195 3678020
zahrada 132 123368
travní p. 85 281570
lesní poz 35 340830
vodní pl. nádrž umělá 4 25877
vodní pl. tok přirozený 6 24863
vodní pl. tok umělý 1 395
zast. pl. společný dvůr 5 2020
zast. pl. zbořeniště 4 1034
zast. pl. 143 70245
ostat.pl. jiná plocha 138 123469
ostat.pl. manipulační pl. 4 7945
ostat.pl. ostat.komunikace 60 64519
ostat.pl. pohřeb. 1 2331
ostat.pl. silnice 4 33072
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 5781
ostat.pl. zeleň 13 24676
Celkem KN 833 4810015
Par. DKM 833 4810015
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 43
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 32
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 21
Celkem BUD 136
byt.z. byt 9
Celkem JED 9
LV 173
spoluvlastník 294

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 21.08.2000 domapování
DKM-KPÚ 11.06.1999 1:1000 11.06.1999 *) KPÚ
S-SK GS 1:2880 1924 21.08.2000


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 22.05.2022 09:41

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.