k.ú.: 783897 - Vlčnov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherský Brod email: kp.uhbrod@cuzk.cz
Svat. Čecha 1365, 68801 Uherský Brod telefon: 572610450 fax:572610456

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592820 - Vlčnov NUTS5 CZ0722592820
Pracoviště 742 - Uherský Brod

Obec s rozšířenou působností 7208 - Uherský Brod
Pověřený obecní úřad 72082 - Uherský Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 7768 16448990
vinice 283 145902
zahrada školka 1 999
zahrada 1820 1057974
ovoc. sad 6 10345
travní p. 856 801991
lesní poz les(ne hospodář) 67 10286
lesní poz 383 1083871
vodní pl. nádrž umělá 13 10715
vodní pl. tok přirozený 774 140187
vodní pl. tok umělý 14 4384
vodní pl. zamokřená pl. 62 7959
zast. pl. zbořeniště 47 8570
zast. pl. 1626 501353
ostat.pl. jiná plocha 532 195284
ostat.pl. manipulační pl. 231 143953
ostat.pl. neplodná půda 303 98367
ostat.pl. ost.dopravní pl. 79 3844
ostat.pl. ostat.komunikace 2165 374823
ostat.pl. pohřeb. 1 9688
ostat.pl. silnice 60 189688
ostat.pl. skládka 1 1620
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 35590
ostat.pl. zeleň 78 14614
Celkem KN 17180 21300997
Par. DKM 17178 21300978
Par. KMD 2 19
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. byt.dům 6
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb. 25
č.p. rod.dům 1184
č.p. tech.vyb 4
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 7
č.p. zem.stav 3
č.e. jiná st. 5
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 28
č.e. tech.vyb 1
č.e. zem.stav 5
bez čp/če garáž 25
bez čp/če jiná st. 62
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 15
bez čp/če rod.dům 4
bez čp/če rod.rekr 43
bez čp/če tech.vyb 11
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 99
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 3
Celkem BUD 1546
byt.z. byt 32
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 7
obč.z. dílna 1
obč.z. garáž 1
obč.z. j.nebyt 5
Celkem JED 47
LV 2286
spoluvlastník 3156

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 29.01.2019
DKM 1:1000 08.11.2006
THM-V 1:2000 01.01.1976 08.11.2006
S-SK ŠS 1:2880 1827 08.11.2006


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherský Brod.

vypočteno: 18.05.2022 08:30

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.