k.ú.: 783901 - Vlčovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 599565 - Kopřivnice NUTS5 CZ0804599565
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8112 - Kopřivnice
Pověřený obecní úřad 81121 - Kopřivnice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 553 2141599
zahrada 280 251492
travní p. 107 642761
lesní poz 157 1455658
vodní pl. tok přirozený 16 101024
vodní pl. tok umělý 1 1190
zast. pl. společný dvůr 1 98
zast. pl. zbořeniště 2 582
zast. pl. 367 224192
ostat.pl. jiná plocha 181 170449
ostat.pl. manipulační pl. 22 37479
ostat.pl. neplodná půda 112 63028
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 86
ostat.pl. ostat.komunikace 213 187459
ostat.pl. pohřeb. 1 1399
ostat.pl. silnice 34 52364
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 31163
ostat.pl. zeleň 55 46739
Celkem KN 2108 5408762
Par. KMD 2108 5408762
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 12
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 209
č.p. výroba 9
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 33
bez čp/če jiná st. 31
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 10
bez čp/če výroba 7
bez čp/če zem.stav 24
rozestav. 2
Celkem BUD 349
LV 393
spoluvlastník 630

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.05.2015
S-SK ŠS 1:2880 1833 14.05.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 19.05.2022 00:51

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.