k.ú.: 783919 - Vlčtejn - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-jih email: kp.pjih@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3406 - Plzeň-jih NUTS4 CZ0324
Obec 540706 - Vlčtejn NUTS5 CZ0324540706
Pracoviště 406 - Plzeň-jih

Obec s rozšířenou působností 3201 - Blovice
Pověřený obecní úřad 32011 - Blovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 409 1823666
zahrada 89 85921
travní p. 278 1016320
lesní poz 255 816000
vodní pl. nádrž umělá 7 4397
zast. pl. zbořeniště 1 158
zast. pl. 82 45911
ostat.pl. jiná plocha 93 43918
ostat.pl. manipulační pl. 9 2469
ostat.pl. neplodná půda 82 41285
ostat.pl. ostat.komunikace 285 91755
ostat.pl. pohřeb. 1 857
ostat.pl. silnice 33 40996
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 743
ostat.pl. zeleň 5 187
Celkem KN 1630 4014583
Par. DKM 1630 4014583
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 52
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 1
Celkem BUD 80
LV 164
spoluvlastník 240

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 11.12.2012
ZMVM 1:2000 30.12.1988 11.12.2012
S-SK GS 1:2880 1838 30.12.1988


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-jih.

vypočteno: 29.05.2022 03:58

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.